פרויקט הקוד הוא יוזמה של האב אילת במטרה לאכלס את האקוסיסטם של אילת באנשי מקצוע בעלי יכולות טכנולוגים.

תכנית פיתוח הווב, תלמד ותכשיר את המשתתפים בכול שפות התכנה העדכניות בתחום תכנות הווב במטרה להביאם לרמה מקצועית של מפתח ווב מתחיל.